قیمت لیر ترکیه مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
934.6
بیشترین: 
934.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 30 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 مهر 1396 , 934.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":934.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397