قیمت یورو مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
4044.3
بیشترین: 
4044.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 30 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 مهر 1396 , 4044.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":4044.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397