قیمت دلار مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
3432.1
بیشترین: 
3432.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 30 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 مهر 1396 , 3432.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":3432.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397