پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
526400
بیشترین: 
530000
قیمت آبشده بنکداری امروز 30 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 30 مهر 1396 , 526500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:05","price":529200},{"date":"1396/07/30 00:15","price":529300},{"date":"1396/07/30 11:35","price":529400},{"date":"1396/07/30 11:45","price":529800},{"date":"1396/07/30 11:55","price":529600},{"date":"1396/07/30 12:10","price":529700},{"date":"1396/07/30 12:15","price":529900},{"date":"1396/07/30 12:20","price":530000},{"date":"1396/07/30 12:25","price":529900},{"date":"1396/07/30 12:40","price":529800},{"date":"1396/07/30 12:45","price":530000},{"date":"1396/07/30 12:50","price":528100},{"date":"1396/07/30 13:05","price":528000},{"date":"1396/07/30 13:25","price":528200},{"date":"1396/07/30 13:35","price":528100},{"date":"1396/07/30 13:45","price":527900},{"date":"1396/07/30 14:05","price":527800},{"date":"1396/07/30 14:45","price":527900},{"date":"1396/07/30 14:55","price":527700},{"date":"1396/07/30 15:00","price":527800},{"date":"1396/07/30 15:05","price":527700},{"date":"1396/07/30 15:15","price":527900},{"date":"1396/07/30 15:30","price":527700},{"date":"1396/07/30 15:40","price":527800},{"date":"1396/07/30 15:45","price":527900},{"date":"1396/07/30 15:50","price":527700},{"date":"1396/07/30 15:55","price":527800},{"date":"1396/07/30 16:05","price":527700},{"date":"1396/07/30 16:10","price":527900},{"date":"1396/07/30 16:20","price":527700},{"date":"1396/07/30 16:25","price":527600},{"date":"1396/07/30 16:30","price":527800},{"date":"1396/07/30 16:35","price":527700},{"date":"1396/07/30 16:40","price":527800},{"date":"1396/07/30 16:45","price":527700},{"date":"1396/07/30 17:05","price":527500},{"date":"1396/07/30 17:15","price":527600},{"date":"1396/07/30 17:35","price":527700},{"date":"1396/07/30 17:50","price":527800},{"date":"1396/07/30 18:00","price":527600},{"date":"1396/07/30 18:10","price":527700},{"date":"1396/07/30 18:15","price":527600},{"date":"1396/07/30 18:30","price":527700},{"date":"1396/07/30 18:55","price":527600},{"date":"1396/07/30 19:00","price":527700},{"date":"1396/07/30 19:10","price":527600},{"date":"1396/07/30 19:15","price":527800},{"date":"1396/07/30 19:30","price":527700},{"date":"1396/07/30 19:35","price":527800},{"date":"1396/07/30 19:40","price":527700},{"date":"1396/07/30 19:50","price":527800},{"date":"1396/07/30 19:55","price":527700},{"date":"1396/07/30 20:00","price":528000},{"date":"1396/07/30 20:15","price":527800},{"date":"1396/07/30 20:30","price":527700},{"date":"1396/07/30 20:35","price":527800},{"date":"1396/07/30 20:45","price":527600},{"date":"1396/07/30 20:50","price":527800},{"date":"1396/07/30 20:55","price":527700},{"date":"1396/07/30 21:00","price":527800},{"date":"1396/07/30 21:15","price":527700},{"date":"1396/07/30 21:20","price":527600},{"date":"1396/07/30 21:35","price":527700},{"date":"1396/07/30 21:40","price":527300},{"date":"1396/07/30 21:50","price":527000},{"date":"1396/07/30 21:55","price":526800},{"date":"1396/07/30 22:00","price":527000},{"date":"1396/07/30 22:05","price":526900},{"date":"1396/07/30 22:10","price":527100},{"date":"1396/07/30 22:15","price":527000},{"date":"1396/07/30 22:30","price":527100},{"date":"1396/07/30 22:35","price":526700},{"date":"1396/07/30 22:40","price":526800},{"date":"1396/07/30 22:45","price":526600},{"date":"1396/07/30 22:50","price":526700},{"date":"1396/07/30 22:55","price":526800},{"date":"1396/07/30 23:00","price":526900},{"date":"1396/07/30 23:10","price":526800},{"date":"1396/07/30 23:20","price":526700},{"date":"1396/07/30 23:25","price":526600},{"date":"1396/07/30 23:30","price":526400},{"date":"1396/07/30 23:40","price":526500},{"date":"1396/07/30 23:45","price":526400},{"date":"1396/07/30 23:50","price":526500}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398