پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
542000
بیشترین: 
543800
قیمت آبشده شنبه ای امروز 30 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 30 مهر 1396 , 542100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:05","price":543000},{"date":"1396/07/30 00:15","price":543100},{"date":"1396/07/30 11:40","price":543200},{"date":"1396/07/30 11:45","price":543600},{"date":"1396/07/30 11:55","price":543400},{"date":"1396/07/30 12:10","price":543500},{"date":"1396/07/30 12:15","price":543700},{"date":"1396/07/30 12:20","price":543800},{"date":"1396/07/30 12:25","price":543700},{"date":"1396/07/30 12:40","price":543600},{"date":"1396/07/30 12:45","price":543800},{"date":"1396/07/30 12:50","price":543600},{"date":"1396/07/30 13:05","price":543500},{"date":"1396/07/30 13:25","price":543700},{"date":"1396/07/30 13:35","price":543400},{"date":"1396/07/30 13:45","price":543500},{"date":"1396/07/30 14:05","price":543400},{"date":"1396/07/30 14:45","price":543500},{"date":"1396/07/30 14:55","price":543400},{"date":"1396/07/30 15:05","price":543300},{"date":"1396/07/30 15:15","price":543500},{"date":"1396/07/30 15:30","price":543300},{"date":"1396/07/30 15:40","price":543400},{"date":"1396/07/30 15:45","price":543500},{"date":"1396/07/30 15:50","price":543300},{"date":"1396/07/30 15:55","price":543400},{"date":"1396/07/30 16:05","price":543300},{"date":"1396/07/30 16:10","price":543500},{"date":"1396/07/30 16:20","price":543300},{"date":"1396/07/30 16:25","price":543200},{"date":"1396/07/30 16:30","price":543400},{"date":"1396/07/30 16:35","price":543300},{"date":"1396/07/30 17:05","price":543100},{"date":"1396/07/30 17:15","price":543200},{"date":"1396/07/30 17:35","price":543300},{"date":"1396/07/30 17:50","price":543400},{"date":"1396/07/30 18:00","price":543200},{"date":"1396/07/30 18:10","price":543300},{"date":"1396/07/30 18:15","price":543200},{"date":"1396/07/30 18:30","price":543300},{"date":"1396/07/30 18:55","price":543200},{"date":"1396/07/30 19:00","price":543300},{"date":"1396/07/30 19:10","price":543200},{"date":"1396/07/30 19:15","price":543400},{"date":"1396/07/30 19:30","price":543300},{"date":"1396/07/30 19:35","price":543400},{"date":"1396/07/30 19:40","price":543300},{"date":"1396/07/30 19:50","price":543400},{"date":"1396/07/30 19:55","price":543300},{"date":"1396/07/30 20:00","price":543600},{"date":"1396/07/30 20:15","price":543400},{"date":"1396/07/30 20:30","price":543300},{"date":"1396/07/30 20:35","price":543400},{"date":"1396/07/30 20:45","price":543200},{"date":"1396/07/30 20:50","price":543400},{"date":"1396/07/30 20:55","price":543300},{"date":"1396/07/30 21:00","price":543400},{"date":"1396/07/30 21:15","price":543300},{"date":"1396/07/30 21:20","price":543200},{"date":"1396/07/30 21:35","price":543300},{"date":"1396/07/30 21:40","price":542900},{"date":"1396/07/30 21:45","price":542800},{"date":"1396/07/30 21:50","price":542600},{"date":"1396/07/30 21:55","price":542500},{"date":"1396/07/30 22:00","price":542600},{"date":"1396/07/30 22:05","price":542500},{"date":"1396/07/30 22:10","price":542700},{"date":"1396/07/30 22:15","price":542600},{"date":"1396/07/30 22:30","price":542700},{"date":"1396/07/30 22:35","price":542300},{"date":"1396/07/30 22:40","price":542400},{"date":"1396/07/30 22:45","price":542200},{"date":"1396/07/30 22:50","price":542300},{"date":"1396/07/30 22:55","price":542400},{"date":"1396/07/30 23:00","price":542500},{"date":"1396/07/30 23:10","price":542400},{"date":"1396/07/30 23:20","price":542300},{"date":"1396/07/30 23:25","price":542200},{"date":"1396/07/30 23:30","price":542000},{"date":"1396/07/30 23:40","price":542100},{"date":"1396/07/30 23:45","price":542000},{"date":"1396/07/30 23:50","price":542100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398