کمترین: 
1296000
بیشترین: 
1296000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 29 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 29 مهر 1396 , 1296000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 14:36","price":1296000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398