کمترین: 
1720
بیشترین: 
1720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان مورخ 29 مهر 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 29 مهر 1396 , 1720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 12:40","price":1720}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398