قیمت دلار مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
4013
بیشترین: 
4019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 29 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 29 مهر 1396 , 4013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 12:20","price":4014},{"date":"1396/07/29 12:50","price":4016},{"date":"1396/07/29 13:00","price":4017},{"date":"1396/07/29 13:10","price":4018},{"date":"1396/07/29 14:00","price":4019},{"date":"1396/07/29 14:20","price":4018},{"date":"1396/07/29 14:40","price":4016},{"date":"1396/07/29 15:40","price":4015},{"date":"1396/07/29 15:50","price":4013}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397