قیمت نیم سکه مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
656000
بیشترین: 
657000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه مورخ 29 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 مهر 1396 , 656000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 11:48","price":656000},{"date":"1396/07/29 11:54","price":657000},{"date":"1396/07/29 15:30","price":656000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397