قیمت لیر ترکیه مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
1117
بیشترین: 
1121
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 29 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 مهر 1396 , 1117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:20","price":1121},{"date":"1396/07/29 13:10","price":1120},{"date":"1396/07/29 15:50","price":1117}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397