کمترین: 
502
بیشترین: 
503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 29 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 مهر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":502},{"date":"1396/07/29 12:00","price":503},{"date":"1396/07/29 13:30","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398