قیمت کرون دانمارک مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
633
بیشترین: 
634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 29 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 مهر 1396 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":634},{"date":"1396/07/29 12:00","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1397