کمترین: 
492
بیشترین: 
493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 29 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 مهر 1396 , 492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":493},{"date":"1396/07/29 10:50","price":492},{"date":"1396/07/29 12:40","price":493},{"date":"1396/07/29 13:00","price":492}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400