کمترین: 
4155
بیشترین: 
4165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 مهر 1396 , 4155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":4165},{"date":"1396/07/29 10:50","price":4163},{"date":"1396/07/29 11:40","price":4160},{"date":"1396/07/29 12:00","price":4158},{"date":"1396/07/29 15:50","price":4155}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398