قیمت دلار استرالیا مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
3239
بیشترین: 
3250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 29 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 مهر 1396 , 3239 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":3246},{"date":"1396/07/29 10:40","price":3250},{"date":"1396/07/29 12:00","price":3249},{"date":"1396/07/29 13:00","price":3244},{"date":"1396/07/29 13:40","price":3243},{"date":"1396/07/29 14:00","price":3240},{"date":"1396/07/29 16:00","price":3239}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397