کمترین: 
3267
بیشترین: 
3288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 29 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 مهر 1396 , 3267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":3288},{"date":"1396/07/29 10:50","price":3287},{"date":"1396/07/29 11:40","price":3285},{"date":"1396/07/29 12:00","price":3281},{"date":"1396/07/29 12:20","price":3283},{"date":"1396/07/29 12:30","price":3281},{"date":"1396/07/29 13:00","price":3275},{"date":"1396/07/29 13:10","price":3272},{"date":"1396/07/29 13:40","price":3271},{"date":"1396/07/29 15:50","price":3270},{"date":"1396/07/29 16:00","price":3267}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398