کمترین: 
635
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 29 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 مهر 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398