پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
162743
بیشترین: 
163666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 29 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 29 مهر 1396 , 162743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:05","price":163112},{"date":"1396/07/29 11:15","price":163482},{"date":"1396/07/29 11:20","price":163543},{"date":"1396/07/29 11:25","price":163666},{"date":"1396/07/29 11:35","price":163636},{"date":"1396/07/29 11:40","price":163666},{"date":"1396/07/29 11:55","price":163636},{"date":"1396/07/29 12:00","price":163666},{"date":"1396/07/29 12:05","price":163605},{"date":"1396/07/29 12:10","price":163543},{"date":"1396/07/29 12:20","price":163574},{"date":"1396/07/29 12:25","price":163482},{"date":"1396/07/29 12:35","price":163420},{"date":"1396/07/29 12:40","price":163451},{"date":"1396/07/29 12:45","price":163389},{"date":"1396/07/29 12:50","price":163359},{"date":"1396/07/29 13:10","price":163420},{"date":"1396/07/29 13:15","price":163482},{"date":"1396/07/29 13:20","price":163451},{"date":"1396/07/29 13:25","price":162835},{"date":"1396/07/29 13:30","price":162866},{"date":"1396/07/29 13:40","price":162804},{"date":"1396/07/29 13:55","price":162835},{"date":"1396/07/29 14:05","price":162958},{"date":"1396/07/29 14:20","price":163051},{"date":"1396/07/29 14:25","price":163081},{"date":"1396/07/29 14:30","price":163143},{"date":"1396/07/29 14:40","price":163051},{"date":"1396/07/29 14:50","price":163020},{"date":"1396/07/29 14:55","price":162928},{"date":"1396/07/29 15:05","price":162958},{"date":"1396/07/29 15:15","price":162928},{"date":"1396/07/29 15:25","price":162866},{"date":"1396/07/29 15:30","price":162774},{"date":"1396/07/29 15:35","price":162804},{"date":"1396/07/29 15:45","price":162774},{"date":"1396/07/29 15:50","price":162743},{"date":"1396/07/29 15:55","price":162774},{"date":"1396/07/29 16:10","price":162743},{"date":"1396/07/29 16:15","price":162774},{"date":"1396/07/29 16:30","price":162804},{"date":"1396/07/29 16:35","price":162835},{"date":"1396/07/29 16:40","price":162866},{"date":"1396/07/29 16:45","price":162835},{"date":"1396/07/29 16:50","price":162866},{"date":"1396/07/29 16:55","price":162835},{"date":"1396/07/29 17:05","price":162866},{"date":"1396/07/29 17:10","price":162897},{"date":"1396/07/29 17:25","price":162804},{"date":"1396/07/29 17:35","price":162835},{"date":"1396/07/29 17:45","price":162866},{"date":"1396/07/29 17:55","price":162835},{"date":"1396/07/29 18:00","price":162804},{"date":"1396/07/29 18:05","price":162835},{"date":"1396/07/29 18:20","price":162804},{"date":"1396/07/29 18:30","price":162835},{"date":"1396/07/29 18:40","price":162866},{"date":"1396/07/29 18:50","price":162774},{"date":"1396/07/29 18:55","price":162835},{"date":"1396/07/29 19:00","price":162774},{"date":"1396/07/29 19:05","price":162835},{"date":"1396/07/29 19:20","price":162804},{"date":"1396/07/29 19:25","price":162835},{"date":"1396/07/29 19:30","price":162774},{"date":"1396/07/29 19:35","price":162835},{"date":"1396/07/29 19:55","price":162804},{"date":"1396/07/29 20:10","price":162835},{"date":"1396/07/29 20:25","price":162804},{"date":"1396/07/29 21:05","price":162774},{"date":"1396/07/29 21:10","price":162804},{"date":"1396/07/29 21:30","price":162743}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398