کمترین: 
2019.1
بیشترین: 
2019.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 29 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 مهر 1396 , 2019.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":2019.1},{"date":"1396/07/29 13:10","price":2019.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398