کمترین: 
10341.2
بیشترین: 
10343.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 29 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 مهر 1396 , 10343.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":10341.2},{"date":"1396/07/29 13:10","price":10343.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399