کمترین: 
811.6
بیشترین: 
812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 29 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 مهر 1396 , 811.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":812},{"date":"1396/07/29 13:10","price":811.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398