کمترین: 
439.7
بیشترین: 
439.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 مهر 1396 , 439.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":439.9},{"date":"1396/07/29 13:10","price":439.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398