کمترین: 
2521.4
بیشترین: 
2524.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 مهر 1396 , 2524.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":2521.4},{"date":"1396/07/29 13:10","price":2524.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399