قیمت روپیه پاکستان مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
3255.5
بیشترین: 
3255.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان مورخ 29 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 مهر 1396 , 3255.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":3255.5},{"date":"1396/07/29 13:10","price":3255.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397