قیمت دینار عراق مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
293.4
بیشترین: 
294.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 29 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 مهر 1396 , 294.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":293.4},{"date":"1396/07/29 13:10","price":294.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397