قیمت ریال عمان مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
8914.2
بیشترین: 
8924.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان مورخ 29 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 مهر 1396 , 8914.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":8924.7},{"date":"1396/07/29 13:10","price":8914.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397