کمترین: 
909.2
بیشترین: 
931.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 29 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 مهر 1396 , 931.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":909.2},{"date":"1396/07/29 13:10","price":931.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398