کمترین: 
914.6
بیشترین: 
914.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 29 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 مهر 1396 , 914.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":914.9},{"date":"1396/07/29 13:10","price":914.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398