قیمت کرون دانمارک مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
543.2
بیشترین: 
543.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 29 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 مهر 1396 , 543.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":543.2},{"date":"1396/07/29 13:10","price":543.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397