قیمت کرون سوئد مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
420.1
بیشترین: 
421.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 29 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 مهر 1396 , 421.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":420.1},{"date":"1396/07/29 13:10","price":421.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397