کمترین: 
3486.6
بیشترین: 
3498.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 مهر 1396 , 3498.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":3486.6},{"date":"1396/07/29 13:10","price":3498.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398