کمترین: 
517.2
بیشترین: 
518.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 29 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 مهر 1396 , 517.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":518.4},{"date":"1396/07/29 13:10","price":517.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398