کمترین: 
4526.3
بیشترین: 
4532.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 29 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 29 مهر 1396 , 4532.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":4526.3},{"date":"1396/07/29 13:10","price":4532.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398