قیمت یورو مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
4044.3
بیشترین: 
4048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 29 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 29 مهر 1396 , 4048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":4044.3},{"date":"1396/07/29 13:10","price":4048}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397