قیمت دلار مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
3429.9
بیشترین: 
3432.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 29 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 29 مهر 1396 , 3429.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":3432.1},{"date":"1396/07/29 13:10","price":3429.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397