پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.4
بیشترین: 
538750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 29 مهر 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 29 مهر 1396 , 537546 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:25","price":0.4},{"date":"1396/07/29 00:45","price":538148},{"date":"1396/07/29 11:05","price":538549},{"date":"1396/07/29 11:10","price":538482},{"date":"1396/07/29 11:15","price":538215},{"date":"1396/07/29 11:25","price":538616},{"date":"1396/07/29 11:30","price":538348},{"date":"1396/07/29 11:35","price":538282},{"date":"1396/07/29 11:40","price":538415},{"date":"1396/07/29 11:45","price":538348},{"date":"1396/07/29 11:55","price":538415},{"date":"1396/07/29 12:00","price":538616},{"date":"1396/07/29 12:05","price":538482},{"date":"1396/07/29 12:10","price":538616},{"date":"1396/07/29 12:20","price":538750},{"date":"1396/07/29 12:25","price":538683},{"date":"1396/07/29 12:35","price":538616},{"date":"1396/07/29 12:40","price":538750},{"date":"1396/07/29 12:50","price":538482},{"date":"1396/07/29 12:55","price":538148},{"date":"1396/07/29 13:05","price":537747},{"date":"1396/07/29 13:10","price":537947},{"date":"1396/07/29 13:15","price":538081},{"date":"1396/07/29 13:20","price":537747},{"date":"1396/07/29 13:25","price":537947},{"date":"1396/07/29 13:30","price":538014},{"date":"1396/07/29 13:35","price":537947},{"date":"1396/07/29 13:40","price":537747},{"date":"1396/07/29 13:55","price":537813},{"date":"1396/07/29 14:20","price":537947},{"date":"1396/07/29 14:25","price":538014},{"date":"1396/07/29 14:30","price":538081},{"date":"1396/07/29 14:35","price":538148},{"date":"1396/07/29 14:40","price":537880},{"date":"1396/07/29 15:05","price":537947},{"date":"1396/07/29 15:10","price":537880},{"date":"1396/07/29 15:15","price":537747},{"date":"1396/07/29 15:25","price":537546},{"date":"1396/07/29 15:30","price":537278},{"date":"1396/07/29 15:45","price":537345},{"date":"1396/07/29 15:50","price":537278},{"date":"1396/07/29 16:05","price":537412},{"date":"1396/07/29 16:20","price":537345},{"date":"1396/07/29 16:30","price":537479},{"date":"1396/07/29 16:35","price":537613},{"date":"1396/07/29 16:40","price":537813},{"date":"1396/07/29 16:45","price":537747},{"date":"1396/07/29 16:50","price":537813},{"date":"1396/07/29 16:55","price":537880},{"date":"1396/07/29 17:00","price":537813},{"date":"1396/07/29 17:05","price":537747},{"date":"1396/07/29 17:10","price":538081},{"date":"1396/07/29 17:15","price":538148},{"date":"1396/07/29 17:20","price":537947},{"date":"1396/07/29 17:25","price":537747},{"date":"1396/07/29 17:35","price":537813},{"date":"1396/07/29 17:45","price":537880},{"date":"1396/07/29 17:50","price":537947},{"date":"1396/07/29 17:55","price":537813},{"date":"1396/07/29 18:00","price":537546},{"date":"1396/07/29 18:15","price":537479},{"date":"1396/07/29 18:20","price":537278},{"date":"1396/07/29 18:25","price":537412},{"date":"1396/07/29 18:35","price":537479},{"date":"1396/07/29 18:40","price":537412},{"date":"1396/07/29 18:45","price":537479},{"date":"1396/07/29 19:20","price":537412},{"date":"1396/07/29 19:25","price":537546},{"date":"1396/07/29 19:30","price":537479},{"date":"1396/07/29 19:35","price":537546},{"date":"1396/07/29 19:40","price":537479},{"date":"1396/07/29 19:50","price":537546},{"date":"1396/07/29 19:55","price":537479},{"date":"1396/07/29 20:05","price":537546}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398