پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.1
بیشترین: 
532200
قیمت آبشده بنکداری امروز 29 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 29 مهر 1396 , 529300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:05","price":530400},{"date":"1396/07/29 00:25","price":3.7},{"date":"1396/07/29 00:30","price":3.5},{"date":"1396/07/29 00:35","price":0.1},{"date":"1396/07/29 00:45","price":530400},{"date":"1396/07/29 11:15","price":531600},{"date":"1396/07/29 11:20","price":531800},{"date":"1396/07/29 11:25","price":532200},{"date":"1396/07/29 11:35","price":532100},{"date":"1396/07/29 11:40","price":532200},{"date":"1396/07/29 11:55","price":532100},{"date":"1396/07/29 12:00","price":532200},{"date":"1396/07/29 12:05","price":532000},{"date":"1396/07/29 12:10","price":531800},{"date":"1396/07/29 12:20","price":531900},{"date":"1396/07/29 12:25","price":531600},{"date":"1396/07/29 12:35","price":531400},{"date":"1396/07/29 12:40","price":531500},{"date":"1396/07/29 12:45","price":531300},{"date":"1396/07/29 12:50","price":531200},{"date":"1396/07/29 13:10","price":531400},{"date":"1396/07/29 13:15","price":531600},{"date":"1396/07/29 13:20","price":531500},{"date":"1396/07/29 13:25","price":529500},{"date":"1396/07/29 13:30","price":529600},{"date":"1396/07/29 13:40","price":529400},{"date":"1396/07/29 13:55","price":529500},{"date":"1396/07/29 14:05","price":529900},{"date":"1396/07/29 14:20","price":530200},{"date":"1396/07/29 14:25","price":530300},{"date":"1396/07/29 14:30","price":530500},{"date":"1396/07/29 14:40","price":530200},{"date":"1396/07/29 14:50","price":530100},{"date":"1396/07/29 14:55","price":529800},{"date":"1396/07/29 15:05","price":529900},{"date":"1396/07/29 15:15","price":529800},{"date":"1396/07/29 15:25","price":529600},{"date":"1396/07/29 15:30","price":529300},{"date":"1396/07/29 15:35","price":529400},{"date":"1396/07/29 15:45","price":529300},{"date":"1396/07/29 15:50","price":529200},{"date":"1396/07/29 16:05","price":529300},{"date":"1396/07/29 16:10","price":529200},{"date":"1396/07/29 16:15","price":529300},{"date":"1396/07/29 16:30","price":529400},{"date":"1396/07/29 16:35","price":529500},{"date":"1396/07/29 16:40","price":529600},{"date":"1396/07/29 16:45","price":529500},{"date":"1396/07/29 16:50","price":529600},{"date":"1396/07/29 16:55","price":529500},{"date":"1396/07/29 17:05","price":529600},{"date":"1396/07/29 17:10","price":529700},{"date":"1396/07/29 17:20","price":529600},{"date":"1396/07/29 17:25","price":529400},{"date":"1396/07/29 17:35","price":529500},{"date":"1396/07/29 17:45","price":529600},{"date":"1396/07/29 17:55","price":529500},{"date":"1396/07/29 18:00","price":529400},{"date":"1396/07/29 18:05","price":529500},{"date":"1396/07/29 18:20","price":529400},{"date":"1396/07/29 18:30","price":529500},{"date":"1396/07/29 18:40","price":529600},{"date":"1396/07/29 18:50","price":529300},{"date":"1396/07/29 18:55","price":529500},{"date":"1396/07/29 19:00","price":529300},{"date":"1396/07/29 19:05","price":529500},{"date":"1396/07/29 19:20","price":529400},{"date":"1396/07/29 19:25","price":529500},{"date":"1396/07/29 19:30","price":529300},{"date":"1396/07/29 19:35","price":529500},{"date":"1396/07/29 19:55","price":529400},{"date":"1396/07/29 20:10","price":529500},{"date":"1396/07/29 20:25","price":529400},{"date":"1396/07/29 21:05","price":529300},{"date":"1396/07/29 21:10","price":529400},{"date":"1396/07/29 21:30","price":529200},{"date":"1396/07/29 21:35","price":529300},{"date":"1396/07/29 21:40","price":529200},{"date":"1396/07/29 21:55","price":529300},{"date":"1396/07/29 22:00","price":529200},{"date":"1396/07/29 22:05","price":529300},{"date":"1396/07/29 22:10","price":529100},{"date":"1396/07/29 22:15","price":529200},{"date":"1396/07/29 22:40","price":529100},{"date":"1396/07/29 22:45","price":529200},{"date":"1396/07/29 23:05","price":529300},{"date":"1396/07/29 23:15","price":529100},{"date":"1396/07/29 23:25","price":529200},{"date":"1396/07/29 23:35","price":529100},{"date":"1396/07/29 23:40","price":529400},{"date":"1396/07/29 23:45","price":529300}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398