پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8
بیشترین: 
1192922
قیمت آبشده شنبه ای امروز 29 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 29 مهر 1396 , 543100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":542400},{"date":"1396/07/29 00:05","price":542400},{"date":"1396/07/29 00:25","price":1192922},{"date":"1396/07/29 00:30","price":8},{"date":"1396/07/29 00:35","price":30.2},{"date":"1396/07/29 00:45","price":542400},{"date":"1396/07/29 11:15","price":543600},{"date":"1396/07/29 11:20","price":543800},{"date":"1396/07/29 11:25","price":544200},{"date":"1396/07/29 11:35","price":544100},{"date":"1396/07/29 11:40","price":544200},{"date":"1396/07/29 11:55","price":544100},{"date":"1396/07/29 12:05","price":544000},{"date":"1396/07/29 12:10","price":543800},{"date":"1396/07/29 12:20","price":543900},{"date":"1396/07/29 12:25","price":543600},{"date":"1396/07/29 12:35","price":543400},{"date":"1396/07/29 12:40","price":543500},{"date":"1396/07/29 12:45","price":543300},{"date":"1396/07/29 12:50","price":543200},{"date":"1396/07/29 12:55","price":543300},{"date":"1396/07/29 13:05","price":543200},{"date":"1396/07/29 13:10","price":543300},{"date":"1396/07/29 13:15","price":543600},{"date":"1396/07/29 13:20","price":543500},{"date":"1396/07/29 13:30","price":543600},{"date":"1396/07/29 13:40","price":543400},{"date":"1396/07/29 13:55","price":543500},{"date":"1396/07/29 14:05","price":543300},{"date":"1396/07/29 14:20","price":543600},{"date":"1396/07/29 14:25","price":543700},{"date":"1396/07/29 14:30","price":543900},{"date":"1396/07/29 14:40","price":543600},{"date":"1396/07/29 14:50","price":543400},{"date":"1396/07/29 14:55","price":543600},{"date":"1396/07/29 15:05","price":543700},{"date":"1396/07/29 15:15","price":543600},{"date":"1396/07/29 15:25","price":543400},{"date":"1396/07/29 15:30","price":543200},{"date":"1396/07/29 15:45","price":543100},{"date":"1396/07/29 15:50","price":543000},{"date":"1396/07/29 15:55","price":543100},{"date":"1396/07/29 16:10","price":543000},{"date":"1396/07/29 16:15","price":543100},{"date":"1396/07/29 16:30","price":543200},{"date":"1396/07/29 16:35","price":543300},{"date":"1396/07/29 16:40","price":543400},{"date":"1396/07/29 16:45","price":543300},{"date":"1396/07/29 16:50","price":543400},{"date":"1396/07/29 16:55","price":543300},{"date":"1396/07/29 17:05","price":543400},{"date":"1396/07/29 17:10","price":543500},{"date":"1396/07/29 17:25","price":543200},{"date":"1396/07/29 17:35","price":543300},{"date":"1396/07/29 17:45","price":543400},{"date":"1396/07/29 17:55","price":543300},{"date":"1396/07/29 18:00","price":543200},{"date":"1396/07/29 18:05","price":543300},{"date":"1396/07/29 18:20","price":543200},{"date":"1396/07/29 18:30","price":543300},{"date":"1396/07/29 18:40","price":543400},{"date":"1396/07/29 18:50","price":543100},{"date":"1396/07/29 18:55","price":543300},{"date":"1396/07/29 19:00","price":543100},{"date":"1396/07/29 19:05","price":543300},{"date":"1396/07/29 19:20","price":543200},{"date":"1396/07/29 19:25","price":543300},{"date":"1396/07/29 19:30","price":543100},{"date":"1396/07/29 19:35","price":543300},{"date":"1396/07/29 19:55","price":543200},{"date":"1396/07/29 20:10","price":543300},{"date":"1396/07/29 20:25","price":543200},{"date":"1396/07/29 21:05","price":543100},{"date":"1396/07/29 21:10","price":543200},{"date":"1396/07/29 21:30","price":543000},{"date":"1396/07/29 21:35","price":543100},{"date":"1396/07/29 21:40","price":543000},{"date":"1396/07/29 21:55","price":543100},{"date":"1396/07/29 22:00","price":543000},{"date":"1396/07/29 22:05","price":543100},{"date":"1396/07/29 22:10","price":542900},{"date":"1396/07/29 22:15","price":543000},{"date":"1396/07/29 22:40","price":542900},{"date":"1396/07/29 22:50","price":543000},{"date":"1396/07/29 23:05","price":543100},{"date":"1396/07/29 23:15","price":542900},{"date":"1396/07/29 23:25","price":543000},{"date":"1396/07/29 23:35","price":542900},{"date":"1396/07/29 23:40","price":543200},{"date":"1396/07/29 23:45","price":543100}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398