کمترین: 
534.25
بیشترین: 
534.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 29 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 مهر 1396 , 534.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":534.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398