کمترین: 
0.13
بیشترین: 
537538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 29 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 29 مهر 1396 , 1281.50 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":1281.50},{"date":"1396/07/29 00:25","price":537538.00},{"date":"1396/07/29 00:30","price":0.13},{"date":"1396/07/29 00:45","price":1281.00},{"date":"1396/07/29 13:05","price":1281.50}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398