کمترین: 
7.65
بیشترین: 
7.65
قیمت ذغال سنگ مورخ 28 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 مهر 1396 , 7.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 20:32","price":7.65}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398