قیمت دلار مورخ 28 مهر 1396

کمترین: 
401.7
بیشترین: 
4017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 28 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 مهر 1396 , 4017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 17:50","price":401.7},{"date":"1396/07/28 18:00","price":4017}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397