پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.5
بیشترین: 
533700
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 مهر 1396 , 530500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":533700},{"date":"1396/07/28 00:30","price":0.5},{"date":"1396/07/28 08:35","price":533700},{"date":"1396/07/28 11:00","price":531500},{"date":"1396/07/28 11:05","price":531600},{"date":"1396/07/28 11:15","price":531200},{"date":"1396/07/28 11:20","price":531100},{"date":"1396/07/28 11:25","price":531000},{"date":"1396/07/28 11:30","price":531300},{"date":"1396/07/28 11:35","price":530900},{"date":"1396/07/28 11:40","price":530500},{"date":"1396/07/28 11:45","price":530800},{"date":"1396/07/28 11:50","price":530600},{"date":"1396/07/28 11:55","price":530500},{"date":"1396/07/28 12:05","price":530600},{"date":"1396/07/28 12:10","price":530800},{"date":"1396/07/28 12:15","price":530600},{"date":"1396/07/28 12:20","price":530700},{"date":"1396/07/28 12:25","price":530800},{"date":"1396/07/28 12:30","price":530700},{"date":"1396/07/28 12:35","price":530600},{"date":"1396/07/28 12:45","price":530200},{"date":"1396/07/28 12:50","price":530100},{"date":"1396/07/28 13:00","price":530300},{"date":"1396/07/28 13:05","price":530000},{"date":"1396/07/28 13:10","price":530400},{"date":"1396/07/28 13:20","price":530500},{"date":"1396/07/28 13:25","price":530200},{"date":"1396/07/28 13:30","price":530300},{"date":"1396/07/28 13:35","price":530000},{"date":"1396/07/28 13:40","price":530300},{"date":"1396/07/28 14:00","price":530200},{"date":"1396/07/28 14:05","price":530400},{"date":"1396/07/28 14:15","price":530500},{"date":"1396/07/28 14:25","price":530400},{"date":"1396/07/28 14:30","price":530500},{"date":"1396/07/28 14:35","price":530900},{"date":"1396/07/28 14:40","price":530700},{"date":"1396/07/28 14:45","price":530600},{"date":"1396/07/28 14:50","price":530700},{"date":"1396/07/28 14:55","price":530900},{"date":"1396/07/28 15:00","price":530800},{"date":"1396/07/28 15:05","price":530900},{"date":"1396/07/28 15:10","price":531000},{"date":"1396/07/28 15:20","price":531400},{"date":"1396/07/28 15:30","price":531200},{"date":"1396/07/28 15:40","price":531100},{"date":"1396/07/28 15:50","price":531000},{"date":"1396/07/28 16:00","price":531200},{"date":"1396/07/28 16:05","price":531400},{"date":"1396/07/28 16:10","price":531500},{"date":"1396/07/28 16:15","price":531200},{"date":"1396/07/28 16:20","price":530900},{"date":"1396/07/28 16:25","price":531000},{"date":"1396/07/28 16:35","price":530900},{"date":"1396/07/28 16:40","price":531000},{"date":"1396/07/28 16:45","price":530900},{"date":"1396/07/28 16:55","price":530700},{"date":"1396/07/28 17:05","price":530600},{"date":"1396/07/28 17:15","price":530500},{"date":"1396/07/28 17:20","price":530800},{"date":"1396/07/28 17:25","price":530500},{"date":"1396/07/28 17:30","price":530400},{"date":"1396/07/28 17:35","price":530200},{"date":"1396/07/28 17:40","price":530500},{"date":"1396/07/28 17:45","price":530400},{"date":"1396/07/28 17:50","price":530300},{"date":"1396/07/28 18:00","price":530500},{"date":"1396/07/28 18:05","price":530800},{"date":"1396/07/28 18:15","price":530700},{"date":"1396/07/28 18:20","price":530600},{"date":"1396/07/28 18:25","price":530700},{"date":"1396/07/28 18:30","price":530600},{"date":"1396/07/28 18:35","price":530800},{"date":"1396/07/28 18:40","price":530400},{"date":"1396/07/28 18:45","price":530500},{"date":"1396/07/28 18:55","price":530200},{"date":"1396/07/28 19:00","price":530000},{"date":"1396/07/28 19:05","price":529600},{"date":"1396/07/28 19:10","price":529200},{"date":"1396/07/28 19:15","price":529500},{"date":"1396/07/28 19:20","price":529200},{"date":"1396/07/28 19:25","price":529100},{"date":"1396/07/28 19:30","price":529500},{"date":"1396/07/28 19:35","price":529300},{"date":"1396/07/28 19:40","price":529400},{"date":"1396/07/28 19:45","price":529800},{"date":"1396/07/28 19:50","price":529700},{"date":"1396/07/28 20:00","price":529300},{"date":"1396/07/28 20:05","price":529500},{"date":"1396/07/28 20:10","price":529400},{"date":"1396/07/28 20:20","price":529700},{"date":"1396/07/28 20:50","price":529900},{"date":"1396/07/28 20:55","price":529600},{"date":"1396/07/28 21:05","price":529400},{"date":"1396/07/28 21:15","price":529800},{"date":"1396/07/28 21:20","price":529700},{"date":"1396/07/28 21:25","price":529800},{"date":"1396/07/28 21:30","price":529700},{"date":"1396/07/28 21:40","price":529200},{"date":"1396/07/28 21:45","price":529600},{"date":"1396/07/28 21:50","price":529500},{"date":"1396/07/28 22:05","price":529700},{"date":"1396/07/28 22:10","price":529500},{"date":"1396/07/28 22:20","price":529600},{"date":"1396/07/28 22:40","price":529500},{"date":"1396/07/28 22:45","price":529300},{"date":"1396/07/28 22:50","price":529500},{"date":"1396/07/28 23:00","price":529600},{"date":"1396/07/28 23:05","price":529700},{"date":"1396/07/28 23:10","price":529600},{"date":"1396/07/28 23:20","price":529700},{"date":"1396/07/28 23:25","price":530000},{"date":"1396/07/28 23:30","price":530200},{"date":"1396/07/28 23:40","price":530300},{"date":"1396/07/28 23:45","price":530500},{"date":"1396/07/28 23:50","price":530400},{"date":"1396/07/28 23:55","price":530500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398