پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.066
بیشترین: 
542814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 28 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 28 مهر 1396 , 1.6818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":1.6417},{"date":"1396/07/28 00:32","price":926.55},{"date":"1396/07/28 02:00","price":542814},{"date":"1396/07/28 02:32","price":74.76},{"date":"1396/07/28 03:00","price":13670},{"date":"1396/07/28 03:32","price":100.19},{"date":"1396/07/28 04:00","price":166.08},{"date":"1396/07/28 04:32","price":115.36},{"date":"1396/07/28 05:08","price":2.354},{"date":"1396/07/28 05:32","price":1.6632},{"date":"1396/07/28 06:08","price":540627},{"date":"1396/07/28 09:08","price":1.6446},{"date":"1396/07/28 09:32","price":1.6464},{"date":"1396/07/28 10:08","price":89.44},{"date":"1396/07/28 10:32","price":1.066},{"date":"1396/07/28 11:08","price":1.6518},{"date":"1396/07/28 11:32","price":1.6464},{"date":"1396/07/28 12:00","price":1.64},{"date":"1396/07/28 12:32","price":1.6372},{"date":"1396/07/28 13:00","price":1.6316},{"date":"1396/07/28 13:32","price":1.6332},{"date":"1396/07/28 14:08","price":1.6335},{"date":"1396/07/28 14:32","price":1.6324},{"date":"1396/07/28 15:00","price":1.6305},{"date":"1396/07/28 15:32","price":1.6352},{"date":"1396/07/28 16:00","price":1.6473},{"date":"1396/07/28 16:32","price":1.6453},{"date":"1396/07/28 17:08","price":1.6478},{"date":"1396/07/28 17:32","price":1.65},{"date":"1396/07/28 18:08","price":1.6569},{"date":"1396/07/28 18:32","price":1.6666},{"date":"1396/07/28 19:00","price":1.6659},{"date":"1396/07/28 19:32","price":1.6631},{"date":"1396/07/28 20:00","price":1.6601},{"date":"1396/07/28 20:32","price":1.6568},{"date":"1396/07/28 21:00","price":1.6629},{"date":"1396/07/28 21:32","price":1.6669},{"date":"1396/07/28 22:00","price":1.6776},{"date":"1396/07/28 22:32","price":1.6783},{"date":"1396/07/28 23:32","price":1.6818}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398