پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.1
بیشترین: 
545700
قیمت آبشده شنبه ای امروز 28 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 28 مهر 1396 , 542500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":545700},{"date":"1396/07/28 00:30","price":2.1},{"date":"1396/07/28 08:35","price":545700},{"date":"1396/07/28 11:00","price":543500},{"date":"1396/07/28 11:05","price":543600},{"date":"1396/07/28 11:15","price":543200},{"date":"1396/07/28 11:20","price":543100},{"date":"1396/07/28 11:25","price":543000},{"date":"1396/07/28 11:30","price":543300},{"date":"1396/07/28 11:35","price":542900},{"date":"1396/07/28 11:40","price":542500},{"date":"1396/07/28 11:45","price":542700},{"date":"1396/07/28 11:50","price":542600},{"date":"1396/07/28 11:55","price":542500},{"date":"1396/07/28 12:05","price":542600},{"date":"1396/07/28 12:10","price":542800},{"date":"1396/07/28 12:15","price":542600},{"date":"1396/07/28 12:20","price":542700},{"date":"1396/07/28 12:35","price":542600},{"date":"1396/07/28 12:45","price":542200},{"date":"1396/07/28 12:50","price":542100},{"date":"1396/07/28 13:00","price":542300},{"date":"1396/07/28 13:05","price":542000},{"date":"1396/07/28 13:10","price":542400},{"date":"1396/07/28 13:20","price":542500},{"date":"1396/07/28 13:25","price":542200},{"date":"1396/07/28 13:30","price":542300},{"date":"1396/07/28 13:35","price":542000},{"date":"1396/07/28 13:40","price":542300},{"date":"1396/07/28 14:00","price":542200},{"date":"1396/07/28 14:05","price":542400},{"date":"1396/07/28 14:10","price":542300},{"date":"1396/07/28 14:15","price":542500},{"date":"1396/07/28 14:25","price":542400},{"date":"1396/07/28 14:30","price":542500},{"date":"1396/07/28 14:35","price":542800},{"date":"1396/07/28 14:40","price":542700},{"date":"1396/07/28 14:55","price":542900},{"date":"1396/07/28 15:00","price":542800},{"date":"1396/07/28 15:05","price":542900},{"date":"1396/07/28 15:10","price":543000},{"date":"1396/07/28 15:20","price":543400},{"date":"1396/07/28 15:30","price":543200},{"date":"1396/07/28 15:40","price":543100},{"date":"1396/07/28 15:50","price":543000},{"date":"1396/07/28 16:00","price":543200},{"date":"1396/07/28 16:05","price":543400},{"date":"1396/07/28 16:10","price":543500},{"date":"1396/07/28 16:15","price":543200},{"date":"1396/07/28 16:20","price":543000},{"date":"1396/07/28 16:35","price":542900},{"date":"1396/07/28 16:55","price":542700},{"date":"1396/07/28 17:05","price":542600},{"date":"1396/07/28 17:20","price":542800},{"date":"1396/07/28 17:25","price":542500},{"date":"1396/07/28 17:30","price":542400},{"date":"1396/07/28 17:35","price":542200},{"date":"1396/07/28 17:40","price":542500},{"date":"1396/07/28 17:45","price":542400},{"date":"1396/07/28 17:50","price":542300},{"date":"1396/07/28 18:00","price":542500},{"date":"1396/07/28 18:05","price":542800},{"date":"1396/07/28 18:15","price":542700},{"date":"1396/07/28 18:20","price":542600},{"date":"1396/07/28 18:25","price":542700},{"date":"1396/07/28 18:30","price":542600},{"date":"1396/07/28 18:35","price":542800},{"date":"1396/07/28 18:40","price":542400},{"date":"1396/07/28 18:45","price":542500},{"date":"1396/07/28 18:55","price":542200},{"date":"1396/07/28 19:00","price":542000},{"date":"1396/07/28 19:05","price":541600},{"date":"1396/07/28 19:10","price":541200},{"date":"1396/07/28 19:15","price":541500},{"date":"1396/07/28 19:20","price":541200},{"date":"1396/07/28 19:30","price":541500},{"date":"1396/07/28 19:35","price":541300},{"date":"1396/07/28 19:40","price":541400},{"date":"1396/07/28 19:45","price":541800},{"date":"1396/07/28 19:50","price":541700},{"date":"1396/07/28 20:00","price":541300},{"date":"1396/07/28 20:05","price":541500},{"date":"1396/07/28 20:10","price":541400},{"date":"1396/07/28 20:20","price":541700},{"date":"1396/07/28 20:50","price":541900},{"date":"1396/07/28 20:55","price":541600},{"date":"1396/07/28 21:05","price":541400},{"date":"1396/07/28 21:15","price":541800},{"date":"1396/07/28 21:20","price":541700},{"date":"1396/07/28 21:25","price":541800},{"date":"1396/07/28 21:30","price":541700},{"date":"1396/07/28 21:40","price":541200},{"date":"1396/07/28 21:45","price":541600},{"date":"1396/07/28 21:50","price":541500},{"date":"1396/07/28 21:55","price":541400},{"date":"1396/07/28 22:05","price":541700},{"date":"1396/07/28 22:10","price":541500},{"date":"1396/07/28 22:20","price":541600},{"date":"1396/07/28 22:40","price":541500},{"date":"1396/07/28 22:45","price":541300},{"date":"1396/07/28 22:50","price":541500},{"date":"1396/07/28 23:00","price":541600},{"date":"1396/07/28 23:05","price":541700},{"date":"1396/07/28 23:10","price":541600},{"date":"1396/07/28 23:20","price":541700},{"date":"1396/07/28 23:25","price":542000},{"date":"1396/07/28 23:30","price":542200},{"date":"1396/07/28 23:40","price":542300},{"date":"1396/07/28 23:45","price":542500},{"date":"1396/07/28 23:50","price":542400},{"date":"1396/07/28 23:55","price":542500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398