پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.5565
بیشترین: 
540627
قیمت نفت کوره امروز 28 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 مهر 1396 , 1.8077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":1.7777},{"date":"1396/07/28 00:32","price":25.08},{"date":"1396/07/28 02:00","price":0.5565},{"date":"1396/07/28 02:32","price":1289.6},{"date":"1396/07/28 03:00","price":278.5},{"date":"1396/07/28 03:32","price":101.19},{"date":"1396/07/28 04:00","price":1088.65},{"date":"1396/07/28 04:32","price":101.15},{"date":"1396/07/28 05:08","price":2454.08},{"date":"1396/07/28 05:32","price":2220.34},{"date":"1396/07/28 06:08","price":540627},{"date":"1396/07/28 09:08","price":1.779},{"date":"1396/07/28 09:32","price":1.7817},{"date":"1396/07/28 10:08","price":89.47},{"date":"1396/07/28 10:32","price":1.78},{"date":"1396/07/28 11:08","price":1.7836},{"date":"1396/07/28 11:32","price":1.7795},{"date":"1396/07/28 12:00","price":1.7723},{"date":"1396/07/28 12:32","price":1.7711},{"date":"1396/07/28 13:00","price":1.7648},{"date":"1396/07/28 13:32","price":1.7669},{"date":"1396/07/28 14:08","price":1.7707},{"date":"1396/07/28 14:32","price":1.7734},{"date":"1396/07/28 15:00","price":1.7712},{"date":"1396/07/28 15:32","price":1.7768},{"date":"1396/07/28 16:00","price":1.783},{"date":"1396/07/28 16:32","price":1.7828},{"date":"1396/07/28 17:08","price":1.7883},{"date":"1396/07/28 17:32","price":1.7937},{"date":"1396/07/28 18:08","price":1.8052},{"date":"1396/07/28 18:32","price":1.8102},{"date":"1396/07/28 19:00","price":1.8043},{"date":"1396/07/28 19:32","price":1.796},{"date":"1396/07/28 20:00","price":1.7902},{"date":"1396/07/28 20:32","price":1.7878},{"date":"1396/07/28 21:00","price":1.7943},{"date":"1396/07/28 21:32","price":1.7947},{"date":"1396/07/28 22:00","price":1.8052},{"date":"1396/07/28 22:32","price":1.8059},{"date":"1396/07/28 23:00","price":1.8045},{"date":"1396/07/28 23:32","price":1.8077}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398