پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.1536
بیشترین: 
655795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 28 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 مهر 1396 , 51.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":51.4},{"date":"1396/07/28 00:32","price":245248},{"date":"1396/07/28 02:00","price":541861},{"date":"1396/07/28 02:32","price":927.6},{"date":"1396/07/28 03:00","price":25.11},{"date":"1396/07/28 03:32","price":0.1536},{"date":"1396/07/28 04:00","price":68.2315},{"date":"1396/07/28 04:32","price":655795},{"date":"1396/07/28 05:08","price":667.64},{"date":"1396/07/28 05:32","price":28428},{"date":"1396/07/28 06:08","price":540669},{"date":"1396/07/28 09:08","price":51.45},{"date":"1396/07/28 09:32","price":51.53},{"date":"1396/07/28 10:08","price":298.75},{"date":"1396/07/28 10:32","price":7552.5},{"date":"1396/07/28 11:08","price":51.58},{"date":"1396/07/28 11:32","price":51.39},{"date":"1396/07/28 12:00","price":51.21},{"date":"1396/07/28 12:32","price":51.05},{"date":"1396/07/28 13:00","price":50.73},{"date":"1396/07/28 13:32","price":50.78},{"date":"1396/07/28 14:08","price":50.88},{"date":"1396/07/28 14:32","price":50.89},{"date":"1396/07/28 15:00","price":50.83},{"date":"1396/07/28 15:32","price":50.95},{"date":"1396/07/28 16:00","price":50.99},{"date":"1396/07/28 16:32","price":50.97},{"date":"1396/07/28 17:08","price":51.11},{"date":"1396/07/28 17:32","price":51.18},{"date":"1396/07/28 18:08","price":51.47},{"date":"1396/07/28 18:32","price":51.52},{"date":"1396/07/28 19:00","price":51.43},{"date":"1396/07/28 19:32","price":51.32},{"date":"1396/07/28 20:00","price":51.23},{"date":"1396/07/28 20:32","price":51.25},{"date":"1396/07/28 21:00","price":51.47},{"date":"1396/07/28 21:32","price":51.49},{"date":"1396/07/28 22:00","price":51.53},{"date":"1396/07/28 22:32","price":51.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398