کمترین: 
635
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 27 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 مهر 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 12:00","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398