کمترین: 
2370
بیشترین: 
2370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 27 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 مهر 1396 , 2370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:50","price":2370}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399