قیمت فرانک سوئیس مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
4172
بیشترین: 
4172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 27 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 مهر 1396 , 4172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:40","price":4172}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397